logo
Terug naar de  startpagina

Het Nederlandse liefdesembleem (3/54)

Embleem uit Heinsius' Emblemata amatoria (1601), zie 
http://www.etcl.nl/goldenage/emblem/book.htm De allereerste bundel met liefdesemblemen verscheen in 1601. Je ziet een pictura uit die bundel hiernaast afgebeeld. Bij publicatie in 1601 hield de maker van deze emblemen zijn naam geheim. Later zou blijken waarom hij dat deed. En het bundeltje kreeg ook geen duidelijke titel.

De emblemen waren vrijwel direct een groot succes. In latere herdrukken werd die eerste bundel Emblemata amatoria genoemd, Latijn voor 'liefdesemblemen'.

Rond 1608 was de reden voor de geheimzinnigheid rond het bundeltje duidelijk. De emblemen waren gemaakt door Daniël Heinsius, een respectabele professor uit Leiden. Die wenste waarschijnlijk onbekend te blijven om zijn reputatie als serieus wetenschapper niet te schaden.

Vervolg